Adventure parkur „Dillenburg“

Kombinujte individuálně všechny prvky šplhacího parkuru
Možnost kombinace všech prvků šplhacího parkuru HUCK (i z různých sérií).

Řešení pro omezené prostory
Při nedostatku místa můžete instalovat vedle uvedené zařízení i ve čtverhranném provedení jen se čtyřmi rohovými sloupy. Potřeba místa resp. minimální prostor činí poté jen 3,10 x 3,10 m resp. 6,10 x 6,10 m.

Vytvořte si vlastní lanovou zahradu
S novým adventure parkurem „Dillenburg“ to je snadné. Sestavte si prvky v libovolném pořadí – jednoduše uzpůsobené podle místních poměrů. Všechny prvky jsou výškově plynule nastavitelné. Vzdálenost 1 modulu vždy 3,00 m.

  • ocelové sloupy ø 102 mm, žárově pozinkované, délka 3,00 m s krytkami
  • výška zařízení: 2,20 m ( ocelový sloup ), 2,40 m ( sloup z akátu ), modul má vždy 3,00 m
  • všechny prvky lze mezi sebou navzájem kombinovat

Výška pádu

Doporučený min. věk