Provazové žebříky

Nabízíme různá provedení provazových žebříků pro průmysl, dětská hřiště a domácí účely. Pro výrobu používáme 3 druhy lan.
Max. povolené zatížení žebříku je 150 kg. Použití žebříku pro záchranné účely není povoleno.
  • Vzdálenost mezi příčkami: 30 cm
  • Šířka žebříků: cca 40 cm
  • Doporučená vzdálenost od země ke spodní příčce: 40 cm 
  • Objednávaná délka: vždy od bodu závěsu až po nejspodnější příčku
  • při výpočtu všech žebříků zaokrouhlujeme na celé metry

Materiál