Pokyny pro montáž záchytných sítí proti pádu

Záchytné bezpečnostní sítě pro pád osob z výšek - typ S

Záchytná bezpečnostní síť - typ S je horizontálně upnutá síť s protaženým obvodovým lanem a 3 testovacími vzorky sítě připnutými k záchytné síti. Záchytné bezpečnostní sítě proti pádu jsou používány k zachycení osob, pokud není možné přímo zabránit pádu. Sítě jsou například používány k zachycení osob pracujících pod střechami hal a při stavbě mostů. Přesné označení pro tento typ bezpečnostní sítě je: Záchytná bezpečnostní síť, evropská norma 1263-1 Systém S. Bez ohledu na minimální sílu pevnosti je tato kategorie opět rozdělena do čtyř tříd sítě, která musí splňovat následující požadavky:

Minimální pevnost obvodového lana: 30 kN
Maximální velikost ok: 60 nebo 100 mm
Minimální absorpce energie testovací sítě 3 x 3 m (viz tabulka)

Typy sítí:

Při novém stavu musí mít záchytná síť rezervní kapacitu, která pokryje alespoň jeden rok stárnutí. Naše záchytné sítě mají ještě větší rezervní kapacitu, a proto nabízejí co nejvyšší bezpečnost.

Typ sítě Maximální
velikost oka
Min. mez
pevnosti
x koeficient bezpečnosti x koeficient stárnutí
pro 1 rok
= Min. pohlcení
energie
v novém stavu
A1 60 mm 2.3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4.14 kJ
A2 100 mm 2.3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4.14 kJ
B1 60 mm 4.4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7.92 kJ
B2 100 mm 4.4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7.92 kJ

Naše záchytné bezpečnostní sítě:

Typ sítě Velikost oka Síla materiálu Spotřeba energie Napínací síla
A2 100 mm 5,0 mm ca. 4,8 kJ ca. 3200 N
A1 60 mm 5,0 mm ca. 6,1 kJ ca. 3200 N
B1 45 mm 5,0 mm ca. 9,0 kJ ca. 3200 N

Možnosti ukotvení záchytných sítí typu S:

Závěsná lana se smyčkou

Záchytné sítě typu S musí být uchyceny ve stabilních, nosných bodech. Pro měření každého bodu zavěšení musí být přijato zatížení nejméně 6 kN s úhlem 45 °. Závěsné body nesmí být umístěny více než 2,50 m od sebe. 

Safety Net Assembly, Mounting With Suspension Ropes

Safety Net Assembly, Mounting With Suspension Ropes

Závěsná lana jsou alternativou k zavěšení sítí dle EN 1263 (jednoduchý úvazek). Závěsné body nesmí být od sebe vzdáleny více než 2.50 m. Strana se smyčkou se uchytí k síti a volný konec se uchytí do závěsného bodu.

 

Možnost objednání:

 

Závěsná oka

Safety Net Assembly, Mounting With Thimble Hooks

Safety Net Assembly, Mounting With Thimble Hooks

Závěsná ocelová oka zajistí stabilní kotvící body v různých místech obvodu sítě.

 

Možnost objednání:

Bezpečnostní karabiny

Safety Net Assembly, Mounting With Safety Snap Hooks

Safety Net Assembly, Mounting With Safety Snap Hooks

Bezpečnostní karabiny zajistí stabilní kotvící body v různých místech obvodu sítě.

 

Možnost objednání:

 

Kotvící lana

Safety Net Assembly, Mounting With Ropes

Safety Net Assembly, Mounting With Ropes

Safety Net Assembly, Mounting With Ropes

Alternativa pro zavěšení záchytné sítě závěsným lanem s pevností v tahu 30 kN. Doporučujeme interval max. každé 10 oko.

 

Možnost objednání:

 

Kotvící oka do betonu

Safety Net Assembly, Mounting With Heavy-Duty Anchor Bolts

Safety Net Assembly, Mounting With Heavy-Duty Anchor Bolts

Kotvící zátěžové oko může být použito pro osobní ochranu do neporušených betonových povrchů.

Doporučený interval: 2.50 m maximum

Možnost objednání:

Výztužná lana proti prověsu (Typ M)

Safety Net Assembly, Mounting With Cross Ropes

Výztužná lana se používají k redukci prověsu sítě. Lano se provleče síťovými oky a ukotví k obvodovému lanu sítě.

Možnost objednání:

 

Spojovací lana (Typ O)

Safety Net Joining Rope

Spojovací lana se používají ke spojení sítí do větší plochy. Na spojení 1 m sítě je potřeba 1.50 m lana.

Možnost objednání:

 

Bezpečnostní síťové háky pro T-nosníky

Safety Net Assembly, Mounting With Safety Net Hooks for T-Sections

Vhodné pro upevnění sítě na spodní straně T-nosníků. Oba úchyty obepínají T-nosník a zavírají se přitažením pásu se západkou.

 

Možnost objednání:

 

Napínací pásy

Safety Net Assembly, Mounting With Tension Belts

Safety Net Assembly, Mounting With Tension Belts

Safety Net Assembly, Mounting With Tension Belts

Záchytné bezpečnostní sítě mohou být uchyceny napínacími pásy na T-nosnících nebo podobných konstrukcích. Při vytvoření šachovnice pomocí napínacích pásů s velikostí 2x2m na 1 pole se záchytná síť může použít také jako pochůzná plošina.

 

Možnost objednání:

 

 

Boční záchytné bezpečnostní sítě na lešení - typ U - stáhnout >>>

Boční ochranné sítě se používají především pro práci na střechách. Další možností jsou práce na plošinách nebo v konstrukci mostů. Slouží k přímému ochraně osob před pádem. Přesným označením těchto sítí je ochranný síťový systém U (ochranná síť v nosné konstrukci pro vertikální použití). Jsou montovány na lešení na střechách nebo na pracovní ploše fasádního lešení.

Pro boční ochranné sítě v montovaných lešeních na střeše nebo podél stavby je evropská norma EN 1263-1. Sítě musí dále vykazovat přiměřenou odolnost proti povětrnostním vlivům a odolávat UV záření. Velikost oka nesmí překročit maximální velikost 100 milimetrů. Naše sítě tyto požadavky splňují.

Možnosti uchycení bočních záchytných sítí

Boční záchytné sítě musí být uchyceny k lešení v rozpětí max. 75 cm a vypnuty. Uchycení se provádí pomocí Isilink klipů, rychloupínacích pásků nebo natažením sítě přímo na trubku lešení.

 

Boční záchytné sítě s Isilink klipy

  Instalace pomocí Isilink klipů:

  Doporučujeme instalaci bočních záchytných sítí pomocí Isilink klipů, které jsou našity na sítích v maximální rozteči 75 cm dle požadavku normy.

  Nabízíme také Isilink klipy volné k zavěšení sítí. 

Boční záchytné sítě s rychloupínacími pásky

  Instalace pomocí rychloupínacích pásků:

  Rychlá a jednoduchá instalace bočních záchytných sítí pomocí rychloupínacích pásků, které musí být max. v rozsahu 75 cm od sebe.

  Nabízíme sítě s již našitými pásky nebo pásky volně k prodeji.

Boční záchytné sítě s trubkou na lešení

  Instalace sítě přímo do lešenářské trubky:

  Další možnost instalace je přímé protažení lešenářské trubky poslední řadou síťových ok. Doporučujeme protáhnout trubku každým okem.