Firemní politika

Používáme a uchováváme Vaše informace jen k nutnému provedení obchodu. Kdykoliv máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních nabídek odhlášením odběru novinek nebo posláním požadavku na email info@berger-huck.cz  Zamezíme dalšímu posílání nevyžádané pošty jakmile to bude možné.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Berger-Huck s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.